اخبار و اطلاعیه دانشگاه های عضو کلان منطقه 3

  

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نتا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جشن

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اتت

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

11

کلان منطقه 3

1

 

 به سایت دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور خوش آمدید.معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

  

عکس

نظر سنجی

فرم نظرسنجی سایت کلان منطقه 3 آمایش


* = ضروری

 آدرس دبیرخانه:کرمانشاه،بلوارشهیدبهشتی،ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی.معاونت آموزشی

تلفکس دبیرخانه:08338363002