اخبار و اطلاعیه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نتا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جشن

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اتت

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

11

 

 به سایت دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور خوش آمدید.معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

  

عکس

نظر سنجی

فرم نظرسنجی سایت کلان منطقه 3 آمایش


* = ضروری

 آدرس دبیرخانه:کرمانشاه،بلوارشهیدبهشتی،ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی.معاونت آموزشی

تلفکس دبیرخانه:08338363002