دبیرخانه درون دانشگاهی منطقه3 آمایشی  

در راستای دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور تحقق طرح تحول و نوآوریدر آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کلان منطقه 3 آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور،شکل گرفته است.دانشگاهها کرمانشاه، همدان ، کردستان ، ایلام عضو دبیرخانه منطقه آمایشی غرب کشور می باشند.

 

آدرس پست الکترونیک  :.R3E@KUMS.ac.ir

 

تلفکس دبیر خانه:08338363002