معرفی ریاست دانشگاه ایلام

ali del pishe

نام و نام خانوادگی : دکتر علی دل پیشه

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی(PhD)،فوق دکترای پ‍‍‍‍‍‍ژوهشی(PostDoc)

رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی بالینی 

وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی رسمی ،قطعی 

رتبه دانشگاهی : استاد تمام، عضو بورد تخصصی اپیدمیولوژی کشور

ایمیل : alidelpisheh@yahoo.com 
                
     : a.delpisheh@medilam.ac.ir

 رزومه دکتر علی دل پیشه  

رزومهرزومه

 

 

 

 

       دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 معرفی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

 

 

دکتر صادقی فرد

  

نام و نام خانوادگی: دکتر نورخدا صادقی فرد

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی


رشته تحصیلی : جرباکتری شناسی

 

مرتبه علمی: استاد

رcv dr sadeghifardرcv dr sadeghifar

 

 

رابط دبیرخانه قطب کلان منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آقای دکتر جهانگیر عبدی

 
h 

cv دکتر عبدیcv دکتر عبدی