دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۱۸:۱۱
جستجو
 
Email

 e-mail

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

معرفی ریاست دانشگاه همدان

 دکتر سید حبیب اله موسوی بهار


موسوی بهار

برای دیدن زندگی نامه علمی ایشان اینجا کلیک کنید

 

معرفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 
اا

دکتر فرهاد فراهانی                 

متخصص گوش، حلق و بینی

مرتبه علمی: استاد

فلوشیب اتولوژی و نورواتولوژی

cv دکتر فراهانیcv دکتر فراهانی

 

 پست الکترونیکی: farahani@umsha.ac.i


  معرفی رابط دبیرخانه :

دانشگاه علوم پزشکی همدان: 

آقای دکتر محمد تقی صمدی


دکتر صمدی