دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

معرفی ریاست دانشگاه همدان

 دکتر سید حبیب اله موسوی بهار


موسوی بهار

برای دیدن زندگی نامه علمی ایشان اینجا کلیک کنید

 

معرفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 
اا

دکتر فرهاد فراهانی                 

متخصص گوش، حلق و بینی

مرتبه علمی: استاد

فلوشیب اتولوژی و نورواتولوژی

cv دکتر فراهانیcv دکتر فراهانی

 

 پست الکترونیکی: farahani@umsha.ac.i


  معرفی رابط دبیرخانه :

دانشگاه علوم پزشکی همدان: 

آقای دکتر محمد تقی صمدی


دکتر صمدی