دوشنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۵, ۱۸:۱۲
جستجو
 
Email

 e-mail

رابطین دانشگاه های عضو کلان منطقه 3 با دبیر خانه

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آقای دکتر جهانگیر عبدی

 
h

cv دکتر عبدیcv دکتر عبدی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آقای دکتر یدالله زارع زادهدکتر زارع زاده

 

دانشگاه علوم پزشکی همدان: 

آقای دکتر محمد تقی صمدی


دکتر صمدی