نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر محمدرضا سلحشور

کرمانشاه

دکتر فرزانه سلطانی

همدان

 

دکتر نسرین عبدی

کردستان

 

دکتر جهانگیر عبدی

ایلام

 

مهدی ترابی

اسدآباد