نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر رضا خدارحمی

کرمانشاه

دکتر خدایار عشوندی

همدان

دکتر لیلا پیرمرادی

کردستان

دکتر حمید تقی نژاد

ایلام

مهدی ترابی

اسدآباد

 

اعضای کارگروه بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

دکتر محمدرضا سلحشور

دکتر امیر جلالی

دکتر رضا خدارحمی

دکتر اکبر برزگر

دکتر یداله بهرامی

دکتر کامران منصوری

دکتر بهزاد کرمی متین

پریسا تویسرکانی