نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر بابک ایزدی

کرمانشاه

 

دکتر امیر فرهنگ میراسماعیلی

همدان

 

دکتر محمود کلاهدوزان

کردستان

 

دکتر مصیب مظفری

ایلام

 

زیبا محمدی

اسدآباد