نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر هادی صمدیان

کرمانشاه

 

دکتر یونس محمدی

همدان

 

دکتر ابراهیم قادری

کردستان

 

دکتر غلام بساطی

ایلام

 

1

اسدآباد

1

       

اعضاء بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه

آقای دکتر احسان صادقی

آقای دکتر امیر جلالی

آقای دکتر سیروس جلیلی

آقای دکتر محمدباقر شمسی

آقای دکتر محمدرضا سلحشور

خانم دکتر آزیتا شکوهی

خانم دکتر پروین عباسی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

خانم دکتر مستانه کامروامنش

خانم دکتر یلدا شکوهی نیا

خانم شهلا صفری

خانم فرنوش شفاپی