تعداد بازدیدکنندگان

۷ نفر
۷۸,۷۶۹ نفر
۱,۴۶۷ نفر
۷,۴۶۱ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۷   کاربر ۴۳   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۷   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۲۰   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۲۳ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۲۲ ۲۵   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۲۱ ۵۲   کاربر ۶۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۶۳   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۳   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۶/۱۸ ۷   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۲ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۷ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۲ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۷ ۱۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۵ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۶ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۵ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۲ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۱ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۱ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱ ۹ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۲ ۶ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۵,۲۹۳ ۳۳ %
USA
USA
۱۴,۹۰۳ ۱۹ %
ZZZ
ZZZ
۱۳,۶۶۱ ۱۸ %
DEU
DEU
۷,۲۰۷ ۹ %
ROM
ROM
۳,۳۹۹ ۴ %
RUS
RUS
۱,۹۵۱ ۳ %
FRA
FRA
۱,۸۵۳ ۲ %
CHN
CHN
۱,۶۸۹ ۲ %
GBR
GBR
۱,۴۹۲ ۲ %
JPN
JPN
۱,۲۰۲ ۲ %
CAN
CAN
۱,۰۲۲ ۱ %
HKG
HKG
۸۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۷۵۴ ۱ %
UKR
UKR
۴۳۹ ۱ %
NLD
NLD
۳۵۳ ۰ %
KOR
KOR
۲۹۱ ۰ %
ITA
ITA
۲۵۸ ۰ %
TUR
TUR
۲۰۵ ۰ %
AUS
AUS
۱۹۴ ۰ %
EU
EU
۱۵۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۰۷ ۴۵ %
Other
Other
۵۳ ۲۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳ ۱۰ %
Firefox
Firefox
۲۱ ۹ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۲ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۰ ۴ %
Safari
Safari
۸ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۹ ۳۹ %
Other ۵۹ ۲۶ %
Linux ۴۶ ۲۰ %
Windows 10 ۱۰ ۴ %
iOS ۹ ۴ %
Windows 8 ۶ ۳ %
XP ۶ ۳ %
Vista ۱ ۰ %
Windows 2003 ۱ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
علوم پایه ۵
دفترچه ۴
دکتر فرهاد فراهانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱