دکتر محمدی

رییس شورای کلان منطقه 3 آمایش

دکتر قباد محمدی 

استاد تمام دانشگاه

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی فارماسیوتیکس

 

 

 

دکتر وزیری

دبیر دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش
دکتر سیاوش وزیری
استاد تمام دانشگاه
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

 

 

 

دکتر جلالی

مسئول دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش 

دکتر امیر جلالی

استاد پرستاری 

دکتری تخصصی (Ph.D) از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فلوشیپ یادگیری الکترونیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

فلوشیپ سنجش و ارزشیابی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

 

 

قامشلو

کارشناس دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش

مهندس نگین قامشلو

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار