دکتر مرادی

رییس دبیرخانه کلان منطقه 3

 دکتر محمود رضا مرادی

 استاد تمام دانشگاه

فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراریکودکان

 

 

 

خزایی

دبیر دبیرخانه کلان منطقه 3
 
دکتر حبیب اله خزایی
 استادتمام دانشگاه
فلوشیپ فوق تخصصی اختلالات                                                                  خواب و پلی سومنوگرافی

hkhazaei@kums.ac.ir

 

 

جشن

مسئول بسته های تحول و نوآوری آموزش

دکتر امیر جلالی

دکترای پرستاری

a_jalali@kums.ac.ir