همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط

 

 گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی


مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه تلاش جهت تامین اعضای هیئت علمی


و نیرو های متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه 

 

شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز دانشگاه های علوم پزشکی  کشور


،دارای تجارب ارزشمندبه منظور توسعه  این حیطه

 

الگو توسعه مهارت های آموزشیالگو توسعه مهارت های آموزشی   ماموریت ویژه دانشگاه ایلام

 


هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی ایلام

* هماهنگ کننده دانشگاه با کارگروه

اعضای کارگروه :

توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت ( نیروهای حدواسط)

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E-mail

 دانلود فابل ابلاغ

دکتر محمدرضا سلحشور

مدیر  اموزش

کرمانشاه

Reza.salahshoor@yahoo.com

 
سلحشور

دکتر پگاه پروین زاد *

رابط شورای سیاستگذاری دانشگاه و رئیس مرکز مهارت های بالینی

کرمانشاه

p.parvinzad@yahoo.com

 
پروین زاد

دکتر محمدباقر خادم عرفان

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

کردستان

khademerfan@gmail.com

 
عرفان

دکتر محمد فتحی *

رئیس دانشکده پرستاری مامائی

کردستان

fathisanan@yahoo.com

 
دکتر محمد فتحی

دکتر حمید تقی نژاد *

رئیس دانشکده پرستاری

ایلام

Hamid2005mordad@yahoo.com

 

فرهاد همتی

هیات علمی

ایلام

 

دکتر بتول خدا کرمی

هیات علمی

همدان

Zahrabatul2006@yahoo.com


بتولمی خداکر

دکتر زهرا خاموردی*

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

همدان

zkhamverdi@yahoo.com


خاموردی