نشست معاونین و مدیران آموزشی دانشگاههای کلان منطقه ۳ با حضور جناب آقای دکتر اخوان معاون مالی و اجرایی معاونت آموزشی وزارت و با هدف بررسی و حل مسائل مشترک آموزشی در کردستان.
پایش کیفی برنامه های اقدام مرتبط با بسته های تحول و نو آوری توسط ممیزان کلان منطقه 6
نشست
نشست
نشست3
نشست
رسانه جدید
برگزاری نشست مدیران آموزشی کلان مناطق به صورت مجازی همزمان با کشور در دانشگاه کرمانشاه
ایلام
مامایی

اخبار و اطلاعیه

خبرنامه الکترونیک

اخبار و اطلاعیه دانشگاه های عضو کلان منطقه 3

    
قبلی    بعدی

سامانه کلان منطقه 3 آمایش (دی ماه 1398 - دی ماه 1400)

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نتا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جشن

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اتت

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

11

1

 آدرس دبیرخانه:

کرمانشاه، بلوارشهیدبهشتی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی. معاونت آموزشی

تلفکس دبیرخانه: 08338363002